25/04/2022

מכרז 10/22 בינוי ופיתוח

בינוי ופיתוח חלקת קברי מכפלה בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
15/05/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
13/04/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
31/05/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
07/04/2022

מכרז פומבי מס' 22/8

הזמנה להציע הצעות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
28/04/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
15/03/2022

פנייה לקבלת הצעות ליעוץ משפטי לחברה

פנייה לקבלת הצעות ליעוץ משפטי לחברה

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
31/03/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
10/03/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 5/22

השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
03/04/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
29/12/2021

מכרז מסגרת פומבי מס' 34/21

בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 200 סיווג ג '-5( בלתי מוגבל)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
17/01/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
1 2 3 18
חיפוש חופשי