10/01/2023

מכרז 20/22

לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני בילבורד בראש העין ולמתן זכות פרסום על גביהם

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
06/02/2023 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
06/10/2022

מכרז 13/22

לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני בילבורד בראש העין ולמתן זכות פרסום על גביהם

שירותים
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
21/11/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
29/08/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 17/22

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
20/09/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
01/09/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 16/22 – עדכון מועדי הגשה

מכרז קיוסק-חניון נחל רבה גבעת הסלעים

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
20/10/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
29/08/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 15/22

השכרת שטחים ו מבנה משרדים ופנאי במתחם נצבא בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
20/09/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
29/08/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 14/22

השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פעיל
מועד אחרון להגשה
20/09/2022 בשעה12:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
1 2 3 19
חיפוש חופשי