חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

בית המתנדב

תיקון סדיקה קיימת.

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי