רחוב חתוכה

Posted by & filed under .

רחוב חתוכה

ביצוע עבודות תאורה, בזק, ניקוז, מים, ריצוף, סלילה וגינון.

קרית חינוך

Posted by & filed under .

קרית חינוך

ביצוע עבודות שדרוג, רצפת פרקט, התקנת מתקנים, מיזוג ועבודות פיתוח.

קו סניקה

Posted by & filed under .

קטע גן לב הפארק, חשמונאים, וולפסון עד כביש 443.