חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

בניית גני ילדים במתחם E

הקמת 2 כיתות במגרש 510 והקמת 2 כיתות במגרש 514

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

כ-4 מיליון ש"ח

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי