חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הנחת קווי מים רח' שורק לרח' האילנות

ביצוע עבודות חיבור רח` שורק לרח` האילנות

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי