חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הסדרים בטיחותיים – דרך חיים

התקנת אמצעי בטיחות בתעבורה בעיר, הכוללים: עיני חתול במעגלי תנועה, עיני חתול בפסי עצירה, עיני חתול במעברי חצייה, הוספת תמרורים זוהרים ורמזורי אזהרה ליד מעגלי תנועה ומוסדות חינוך.

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

1,400,000 ש"ח

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי