חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הסדרת תנועה ברחוב חותמי המגילה

הסדרת תנועה ברחוב חותמי המגילה ליד בית-הספר "אוהל שרה".

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי