חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הקמת בניין העירייה

הקמת בניין העירייה

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

כ-20 מיליון ש"ח.

סטטוס הפרוייקט:

בתכנון

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי