חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הקמת מבנה שירותים בשוק

הקמת מבנה שירותים חדש בשוק כולל תא שירותים לנכים, במקום השירותים הכימיים.

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

כ- 100,000 ש"ח

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי