חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הקמת מסוף תחבורה

הקמת מסוף תחבורה ציבורית באיזור מתחם B

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

כ- 12 מיליון ש"ח

סטטוס הפרוייקט:

בשלבי סיום תכנון

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי