חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הקמת מרכז ספורט

הקמת מרכז ספורט על חלק ממגרש מס` 100 לפי תב"ע רנ/מק/142, בגוש 5504 ח"ח 1 ו 2. בשיטת (B.O.T (Built Operate, Transfer

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

כ-30 מיליון ש"ח

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי