חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

הקמת קיר תומך לבית העלמין

הקמת קיר תומך בגבול קצה מזרחי למניעת סחף.

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי