חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

התקנת מסכי טלוויזיה

רכש והתקנת שלושה מסכי טלויזיה. שניים בגודל של כ-6 מ"ר ואחד בגודל של של כ-15 מ"ר

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

כמיליון ש"ח.

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי