חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

לשכת הרווחה

ביצוע עבודות שיפוץ הכניסה והמבואה.

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי