חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

מגדלי דוד / שבזי

ביצוע עבודות להסדרת תנועה ברח` מגדלי דוד / שבזי

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי