חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

מובל ניקוז נחל רבה

ביצוע עבודות תשתית להתקנת מובל ניקוז בצמוד לבי"ס היובל בדרך בגין

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי