חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

עבודות תשתית ופיתוח ברחוב חג'בי (בקטע שבין צה"ל והמהריץ)

עבודות תשתית ופיתוח ברחוב חג'בי (בקטע שבין צה"ל והמהריץ)

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

345,000 ₪

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי