חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

צביעת כבישים

עבודות צביעת כבישים ברחבי העיר

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי