חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

רח' חותמי המגילה

ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברח` חותמי המגילה

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

הסתיים

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
חיפוש חופשי