חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

רכב שיתופי

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

בביצוע

מידע נוסף:

כשירות לתושבים, החברה הכלכלית, בתיאום עם עיריית ראש העין, פרסה ברחבי העיר 8 רכבים שיתופיים אשר יאפשרו לתושבי העיר להשתמש ברכב בהשכרה שעתית / חצי יומית / יומית, באמצעות אפליקציה. את הרכבים יציבו חברות שלמה סיקסט וסיטי קאר.

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי