חזרה לכל הפרוייקטים בתכנון >

תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד

מס' שם הפרויקט כבישים פיתוח נופי
(מדרכות+
אבני שפה)
חשמל/ תאורה ניקוז גינון וריהוט רחוב שונות
(מעקות וצביעה)
תשתית תקשורת תחבורה רחובות ללא ניקוז,תאגיד ותחבורה ציבורית
1 איילון + + + + + קיים תחבורה
2 אילנות + + + + + אין תחבורה
3 אבן עזרא + + + + + + קיים תחבורה
4 דן + + + + + אין תחבורה
5 דב גרונר + + + + + + אין תחבורה
6 ה' באייר + + + + + + קיים תחבורה
7 הגר"א + + + + + + אין תחבורה
8 המוביל הארצי + + + + + + קיים תחבורה
9 חותמי המגילה + + + + + + קיים תחבורה
10 נחל רבה + + + + + + קיים תחבורה
11 כנפי נשרים + + + + + + אין תחבורה
12 שיר השירים + + + + + + אין תחבורה
13 מנחם בגין + + + + + קיים תחבורה
14 עופרה מוזס + + + + + + אין תחבורה
15 השיריון + + + + + + אין תחבורה
16 הרצל + + + + + + אין תחבורה
17 עליזה בגין + + + + + + אין תחבורה
18 מודיעין + + + + + + אין תחבורה
19 התנאים + + + + + + אין תחבורה
20 הרש"ש + + + + + + + אין תחבורה
21 שילה + + + + + + + קיים תחבורה
22 דקר + + + + + + + אין תחבורה
23 דרך הציונות + + קיים תחבורה
24 בזלת + + + + + אין תחבורה
25 ג'ון קנדי/המתמיד + + + + + + + אין תחבורה
26 דוד המלך + + + + + + אין תחבורה
27 וולפסון- עד  החמישה + + קיים תחבורה
28 משה דיין + + + + + קיים תחבורה
29 יוסף מלאכי + אין תחבורה
30 שילה סנהדרין + קיים תחבורה

מקרא
שלב א'
שלב ב'

פרטים ומידע

צפי יציאה למכרז:

היקף תקציב:

סטטוס הפרוייקט:

מידע נוסף:

פרוייקטים אחרונים
פרוייקטים אחרונים
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
תכנית שדרוג רחובות ע"פ נושאים כולל תחבורה ציבורית , ניקוז ועב' תאגיד
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
הקמת בניין העירייה
רחוב ג'ון קנדי
רחוב ג'ון קנדי
חיפוש חופשי