ריבוד כבישים

Posted by & filed under .

ריבוד כבישים

החלפת אספלט (קרצוף וסלילה) ברחובות: עליית הנוער, מנחם עמוסי, החמישה והבנים.

סימטאות רח' רמב"ם

Posted by & filed under .

עבודות פיתוח וניקוז והכנת קו ניקוז מחוץ לשכונה. ועבודות תאורה וגינון.