קו סניקה

Posted by & filed under .

קטע גן לב הפארק, חשמונאים, וולפסון עד כביש 443.

צופים

Posted by & filed under .

צופים

פיתוח סביבתי שיקום ריצוף לדרכי גישה, גינון.

גן לב העיר

Posted by & filed under .

גן לב העיר

ביצוע עבודות תאורה, בזק, ניקוז, מים, ריצוף, סלילה, גינון, מגרשי ספורט, מתקני שעשועים.