מכרז מסגרת פומבי מס' 15/22

29/08/2022
השכרת שטחים ו מבנה משרדים ופנאי במתחם נצבא בראש העין

סיור קבלנים: 05/09/22 בחכ"ל

שאלות הבהרה: 12/09/22

הכנסת שינויים: 14/09/22

חכל ראש העין – נספח ביטוח

Nizba- 006-PIT

תקנות

 

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

20/09/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי