מכרז מסגרת פומבי מס' 16/22 – עדכון מועדי הגשה

01/09/2022
מכרז קיוסק-חניון נחל רבה גבעת הסלעים

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 16/22 – עדכון מועדי הגשה

סיור קבלנים 22/09/2022
שאלות הבהרה 02/10/2022
הכנסת שינויים 06/10/2022

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

20/10/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי