מכרז מסגרת פומבי מס' 28/21

01/11/2021
השכרת שטחים במבנה המנהלת במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

25/11/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

הסיור קבלנים נדחה ממחר ליום ראשון, להלן הזמנים:
מכרז בינוי: יום ראשון, 2.1 בשעה 09:00
מכרז תשתיות: יום ראשון, 2.1 בשעה 10:00
קבצים מצורפים


מכרז להשכרת מבנה המנהלת לפרסום עדכון

חכ'ל ראש העין-שכירות עסקית

תצלום מבנה מנהלת

hevra_kalkalit_office-p9-Model

BRN3C2AF4D2414B_001283

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

06/05/2024

מכרז פומבי מס' 1/24- השכרת מבנה במתחם הקבלנים, תת חלקות 1 ו-2 בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

27/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

06/05/2024

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

15/05/2024

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי