מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

13/04/2022
מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

31/05/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

25/04/2022

מכרז 10/22 בינוי ופיתוח

בינוי ופיתוח חלקת קברי מכפלה בראש העין

בינוי ופיתוח חלקת קברי מכפלה בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

31/05/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

13/04/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

31/05/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי