מכרז פומבי מס' 22/21

25/08/2021
להשכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

05/09/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

09/08/2021

מכרז פומבי מס' 13/21

מכרז פומבי מס' 13/21

מכרז פומבי מס' 13/21

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

29/08/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

01/07/2021

מכרז פומבי מס` 18/21

מתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר" וחשב שכר עבור החברה

מתן שירותי ראיית חשבון כ"רואה חשבון מבקר" וחשב שכר עבור החברה

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

05/07/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי