מכרז פומבי מס' 22/8

07/04/2022
הזמנה להציע הצעות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות

פרסום המכרז

7-4-22

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

12-4-22

מועד אחרון להגשת הצעות

25-4-22

תום תוקף ערבות הצעה

31-8-22

 

מועד ההגשה הוארך לתאריך 28/4/22

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

28/04/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

18/07/2023

מכרז מסגרת פומבי מס'11/23

השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

07/08/2023

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

07/05/2023

מכרז מסגרת פומבי מס' 1/23

עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה במוסדות חינוך וציבור ב רחבי ה עיר ראש העין

עבודות בינוי, פיתוח, שיפוצים, תיקונים ותחזוקה במוסדות חינוך וציבור ב רחבי ה עיר ראש העין

סטטוס המכרז

|

סגור

מועד אחרון להגשה

|

21/05/2023

בשעה

14:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי