מכרז פומבי מס' 22/8

07/04/2022
הזמנה להציע הצעות לתכנון, גיבוש קונספט, ארגון והפקת אירועים במסגרת שבוע החדשנות

פרסום המכרז

7-4-22

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

12-4-22

מועד אחרון להגשת הצעות

25-4-22

תום תוקף ערבות הצעה

31-8-22

 

מועד ההגשה הוארך לתאריך 28/4/22

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

28/04/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

25/04/2022

מכרז 10/22 בינוי ופיתוח

בינוי ופיתוח חלקת קברי מכפלה בראש העין

בינוי ופיתוח חלקת קברי מכפלה בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

31/05/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

13/04/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

31/05/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי