מכרז 13/22

06/10/2022
לאספקה, התקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני בילבורד בראש העין ולמתן זכות פרסום על גביהם

סיור קבלנים- 26/10/22

שאלות הבהרה- 31/10/22

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

21/11/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי