מכרז פומבי מס' 03/19

ייצוב מדרון ברחוב אעלה בתמר בראש העין

לפרטי המכרז יש להוריד את הקובץ המצורף

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

 

 

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי