מכרז פומבי מס' 06/14

ביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, ומערכות בפסגת טל בראש-העין

לפרטי המכרז יש להוריד את הקובץ המצורף

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי