מכרז פומבי מס' 06/14

ביצוע עבודות שונות של פיתוח, כבישים, תשתיות, ומערכות בפסגת טל בראש-העין

לפרטי המכרז יש להוריד את הקובץ המצורף

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

25/08/2021

מכרז פומבי מס' 22/21

להשכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

להשכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

05/09/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

09/08/2021

מכרז פומבי מס' 13/21

מכרז פומבי מס' 13/21

מכרז פומבי מס' 13/21

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

29/08/2021

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי