מכרז פומבי מס' 19/20

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין -מסגרת שנתית ענף 200 סיווג ג'-3 (עד ל-710.15 מיליון ₪ – לא כולל מע"מ)

לפרטי המכרז יש להוריד את הקובץ המצורף

סטטוס המכרז

סגור

מועד אחרון להגשה

בשעה

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי