מכרז מסגרת פומבי מס' 11/22

26/05/2022
השכרת מבנה במתחם הקבלנים בראש העין

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

07/07/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי