מכרז מסגרת פומבי מס' 32/21

29/12/2021
בדבר ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 200 סיווג ג '-3 (עד ל – 15.724 מיליון ₪ לא כולל מע"מ)

 

פרוטוקול סיור קבלני מסגרת מס 32-12 בנושא תשתיות ענף ראשי 200 סיווג ג-3 (לחצו להורדה)

תשובות לשאלות הבהרה מתייחסות לבינוי ולתשתיות  (לחצו להורדה)

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

17/01/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

הבהרות

הסיור קבלנים נדחה ממחר ליום ראשון, להלן הזמנים:
מכרז בינוי: יום ראשון, 2.1 בשעה 09:00
מכרז תשתיות: יום ראשון, 2.1 בשעה 10:00

 

מסמך הבהרה מס – 1 מכרז תשתיות מס-32-21 ענף ראשי 200 סיווג ג-3

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

חיפוש חופשי