פנייה לקבלת הצעות ליעוץ משפטי לחברה

15/03/2022
פנייה לקבלת הצעות ליעוץ משפטי לחברה

1.1 .החברה הכלכלית ראש העין הינה חברה רשותית כלכלית , בבעלות מלאה של עיריית ראש העין.
1.2 .החברה הנה חברה רשותית גדולה, העוסקת בקשת שלמה של נושאים כלכליים ועסקיים בתחום
העיר ראש העין. החברה מנהלת פרויקטים יזמיים וכלכלים בעיקר בתחומי הנדל"ן, תוך קידום
תב"עות והשבחה, פיתוח תשתיות, התחדשות עירונית ואנרגיה מתחדשת.
1.3 .לחברה, נדרשים שירותים משפטיים הכוללים מתן ייעוץ משפטי בנושאים שונים בתחומי פעילות התאגיד ונושאי משרה או בעלי תפקידים בו ובכלל זה ובהתאם לצורך:
1.3.1 .מתן חו"ד, תכתובות וייעוץ משפטי שוטף.
1.3.2.הכנה והשתתפות בפגישות ע ם גורמי פנים וחוץ בתאגיד.
1.3.3.השתתפות בישיבות דירקטוריון פעם ברבעון.
1.3.4.ליווי משפטי של התאגיד למול גורמים סטטוטוריים.

סטטוס המכרז

פעיל

מועד אחרון להגשה

31/03/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

שם הקובץ-

מפגש מציעים

תנאי השתתפות

מכרזים נוספים

מכרזים נוספים

25/04/2022

מכרז 10/22 בינוי ופיתוח

בינוי ופיתוח חלקת קברי מכפלה בראש העין

בינוי ופיתוח חלקת קברי מכפלה בראש העין

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

31/05/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

13/04/2022

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

מכרז מסגרת פומבי מס' 9/22

סטטוס המכרז

|

פעיל

מועד אחרון להגשה

|

31/05/2022

בשעה

12:00

קבצים מצורפים

|

קובץ

חיפוש חופשי