מכרז פומבי מס' 07/21

ביצוע עבודות שונות של פיתוח תשתית בראש העין מסגרת שנתית ענף ראשי 200 סיווג ג'-5 (בלתי מוגן)

רכש ובינוי
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 08/21

פינוי והובלת פסולת מאתר תחנת מעבר זמנית בראש העין לתחנת מעבר מאושרת ע"י המשרד להגנת הסביבה בלבד

שירותים
סטטוס המכרז
פתוח
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
25/05/2021

מכרז פומבי מס' 11/21

הפעלת בית קפה ועגלות מזון בטיילת נחל רבה בראש העין

שירותים
סטטוס המכרז
פתוח
מועד אחרון להגשה
25/05/2021 בשעה14:00
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה

מכרז פומבי מס' 10/21

מפקח פרויקטים

משאבי אנוש
סטטוס המכרז
סגור

מכרז פומבי מס' 09/21

מנהל פרויקטים בחברה הכלכלית לראש העין

משאבי אנוש
סטטוס המכרז
סגור
קבצים מצורפים
שם הקובץ - להורדה
1 13 14 15
חיפוש חופשי